JPK 2018 zmiany dla wszystkich


JPK 2017, 2018

Mimo, iż obowiązek przekazywania plików JPK zawierających rejestry VAT istnieje od 1 lipca 2016, nie wszystkie firmy musiały przekazywać dane do Urzędu Skarbowego. W pierwszej kolejności obowiązkiem przekazywania comiesięcznych raportów objęte były największe podmioty. W kolejnym okresie tj. od 1 stycznia 2017 roku obowiązek rozszerzono na małe i średnie firmy.

Jednak to rok 2018 będzie rokiem przełomowym w przekazywaniu danych do Urzędów Skarbowych. Od tego roku obowiązkiem przekazywania plików JPK zostaną objęte mikroprzedsiębiorstwa, czyli ostatnia najliczniejsza grupa przedsiębiorstw do tej pory zwolniona z tego obowiązku sprawozdawczego.

Ponadto od 1 lipca 2018 zostanie rozszerzony katalog plików JPK, jakie może zażądać KAS (Krajowa Administracja Skarbowa) od firm średnich, małych i mikroprzedsiębiorstw.

Zanim napiszemy, jak można się przygotować do nowego obowiązku, odpowiemy na pytanie, czym są pliki JPK i co można w nich znaleźć.

Obowiązkowy, comiesięczny plik przekazywany do US, to plik JPK_VAT. Plik ten zazwyczaj generowany jest przez dział księgowości lub biuro rachunkowe. W jego strukturze pokazane są wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami mające wpływ na wysokość podatku VAT za dany miesiąc/ kwartał. Ponieważ w jego strukturze zawarte są dane kontrahentów, z którymi prowadzi się operacje gospodarcze ważne jest aby dane te były aktualne, dlatego też aktualizacje oprogramowania wprowadziły od roku 2016 możliwość pobierania danych kontrahentów z GUS.

W przypadku przedsiębiorstw korzystających z usług biur rachunkowych konieczność dostosowania i aktualizacji oprogramowania na potrzeby JPK_VAT była głównie po stronie biura, jednak od 1 lipca 2018 roku dodatkowe pliki JPK_FA oraz JPK_MAG wymuszą dostosowanie oprogramowania również po stronie firm. Plik JPK_FA jest zestawieniem faktur wystawionych przez przedsiębiorcę, analogicznie JPK_MAG będzie zawierał odzwierciedlenie dokumentów obrazujących ruch towarów w magazynie.

Jak się przygotować do JPK?

Jeśli księgowość firmy prowadzi biuro rachunkowe należy się upewnić, że jest w stanie obsłużyć wysyłkę JPK_VAT, wiele małych biur może nie być gotowych na przekazywanie danych do Urzędów Skarbowych, zwłaszcza, że koszt dostosowania aplikacji i wdrożenia aktualizacji może być znaczny dla każdego pojedynczego stanowiska. Duża część biur bazuje na oprogramowaniu używanym i nieaktualizowanym od lat, wynika to z tego, że jeśli obsługiwały tylko mikroprzedsiębiorstwa, nie czuły konieczności zmiany. Rok 2018 ze względu na niezbędne inwestycje może być rokiem przełomowym dla ich dalszej egzystencji, dlatego jeśli Państwa przedsiębiorstwo jest obsługiwane przez tego typu podmiot, należy zawczasu się upewnić, że będzie mogło również świadczyć usługi po zakończeniu roku 2017.

Przedsiębiorca prowadzący księgowość za pomocą środków elektronicznych we własnym zakresie jest zobowiązany również do przekazywania comiesięcznie plików JPK_VAT, co również wymusi konieczność dostosowania oprogramowania do nowych wymogów sprawozdawczych. Dodatkowo należy pamiętać, że aby poprawnie przekazać plik do US drogą elektroniczną (inna możliwość to przekazywanie danych na fizycznych nośnikach) konieczne jest posiadanie certyfikatu kwalifikowanego, którego uzyskanie jest płatne i wymaga cyklicznego odnowienia.

Terminem na przygotowanie i wdrożenie powyższych zmian jest 1 stycznia 2018, kolejną kluczową datą jest 1 lipca 2018.

Od tego dnia KAS może zażądać przesłania plików z systemu sprzedażowego i magazynowego. Plików tych nie trzeba generować ani przechowywać, a jedynie będą generowane na wyraźne wskazanie w trakcie czynności kontrolnych. Należy jednak podkreślić, że nawet w przypadku kontroli w późniejszym terminie, okres za który musi istnieć możliwość wygenerowania tego typu plików to – od 1 lipca 2018.

Mimo, że Ministerstwo Finansów podkreśla zalety tych rozwiązań dla podatników, takich jak: skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości czy obniżenie kosztów, to trudno nie odnieść wrażenia, że zmiany te zmierzają w kierunku automatyzacji kontroli, uszczelnieniu systemu podatkowego i w głównej mierze przyczynią się większej kontroli nad przedsiębiorstwami.Powrót do wpisów →