Zapłata podatku z konta członka najbliższej rodziny podatnika


Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi  art. 62b §1 ustawy Ordynacja podatkowa, podatki - bez względu na ich kwotę - będą mogli regulować za podatnika najbliżsi: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym lub macocha. Nie wprowadzono w tym przypadku limitów kwotowych.

Ponadto każdy podmiot będzie mógł uiścić cudzy podatek, o ile jego kwota nie przekroczy 1 tys. zł, a treść dowodu wpłaty nie wzbudzi wątpliwości co do jej przeznaczenia. Wpłaty dokonywane przez osoby trzecie będą podlegały tym samym rygorom, np. co do zachowania terminu zapłaty podatku, co płatności przeprowadzane przez podatników.Powrót do wpisów →