Obowiązki płatników składek w związku z wprowadzeniem od 01.01.2016 r. elektronicznych zwolnień lekarskich


Informujemy, że od 01.01.2016 roku wchodzą w życie przepisy umożliwiające wystawianie przez lekarzy zwolnień w formie elektronicznej. Zwolnienia w dotychczasowej formie papierowej będą funkcjonowały równolegle do końca roku 2017. W związku ze zmianami pacjent może otrzymać zwolnienie w formie papierowej ZLA, w formie elektronicznej e-ZLA lub w formie wydruku elektronicznego e-ZLA.

 Informacja dla przedsiębiorców zatrudniających do 5 pracowników:

  1. dobrowolne utworzenie do końca 2015 roku profilu na platformie elektronicznej ZUS (pue.zus.pl) albo
  2. w przypadku nieutworzenia profilu wystąpi konieczność poinformowania pracowników oraz innych ubezpieczonych w formie pisemnej do końca grudnia 2015 roku o konieczności dostarczania zwolnień lekarskich (ZLA) albo wydruków elektronicznych zwolnień lekarskich (wydruków e-ZLA) od 1 stycznia 2016 r. w formie papierowej do zakładu pracy z zachowaniem dotychczasowego terminu (7 dni).

Oświadczenie do pobrania dla pracowników

Informacja dla przedsiębiorców zatrudniających powyżej 5 pracowników:

  1. obowiązkowe utworzenie profilu na platformie elektronicznej ZUS (pue.zus.pl) do końca 2015 roku

W przypadku Płatników posiadających profil PUE, zwolnienia w formie elektronicznej dostępne będą na platformie elektronicznej po wystawieniu przez lekarza i nie będą przekazywane przez pracownika w formie papierowej do zakładu pracy ani do ZUS. W takim wypadku prosimy o dostarczanie do biura rachunkowego, wydruków zwolnień z profilu PUE.

 Pracownik niezależnie od tego czy Pracodawca posiada profil PUE czy nie, na życzenie może otrzymać zwolnienie w formie papierowej w przychodni, a obowiązkiem lekarza jest takie zwolnienie wystawić.

 Szczegółowa instrukcja ZUS, jak założyć profil PUE dostępna jest na stronie:

http://www.zus.pl/files/e-ZLA%20Elektroniczne%20zwolnienia%20lekarskie_p%C5%82atnicy.pdf

Więcej informacji na temat eZLA:

http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=5654#p5666Powrót do wpisów →