2 dni opieki na dziecko może być zamieninone na godziny


Od 2016 roku zmianie ulega sposób rozliczenia 2 dni opieki dla rodzica wychowującego dziecko w wieku do 14 roku życia. Przypominamy, że ilość dni nie jest uzależniona od momentu zatrudnienia, ale pracownik składa oświadczenie, że drugi rodzic nie wykorzystał w danym roku dni opieki na dziecko w swoim zakładzie pracy.
W roku kalendarzowym przysługują 2 dni niezależnie od ilości dzieci  (najmłodsze dziecko musi mieć poniżej 14 lat), niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok.

Więcej informacji o sposobie rozliczenia godzinowego opieki nad dzieckiem od 2016 roku można znależć tutaj.Powrót do wpisów →