1.01.2018 ograniczenie 50% kosztów dla wielu zawodów!!!


Od 2018 r. preferencyjne (50 proc.) koszty uzyskania przychodów będą przysługiwać wyłącznie ściśle określonym zawodom.

Ustawa wymienia:

  1. Działalność twórczą w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa.
  2. Działalność badawczo-rozwojową oraz naukowo-dydaktyczną.
  3. Działalność artystyczną w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii.
  4. Działalność w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów.
  5. Działalność publicystyczną.

Lista nie obejmuje grafików komputerowych, tłumaczy, copywriterów, analityków, doradców, geodetów, projektantów odzieży, dużej części specjalistów IT oraz twórców gier (poza programistami), projektantów budowlanych, projektantów instalacji.

Należy spodziewać się licznych sporów interpretacyjnych z organami kontrolnymi np. w zakresie twórców gier komputerowych, twórców aplikacji, twórców stron internetowych, poza programistami, którzy wprost zostali wymienieni jako uprawnieni do korzystania z podwyższonych kosztów.

Dla zawodów, które stracą możliwość preferencyjnego opodatkowania, można zastosować alternatywnie samozatrudnienie.Powrót do wpisów →