JPK dla wszystkich coraz bliżej


JPK JPK JPK – to już ten moment w którym musisz przyjrzeć się swojemu oprogramowaniu i podmiotowi, któremu zleciłeś prowadzenie księgowości.

Jednolity Plik Kontrolny (z angielskiego Standard Audit File-Tax – SAF-T), jest zbiorem (bazą) danych, tworzonym z systemów informatycznych przedsiębiorcy, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres, mającym układ i format umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Inaczej mówiąc, jest to standard, według którego przekazuje się dane do organów podatkowych. Dane te będą musiały być przekazywane według przygotowanego przez Ministerstwo Finansów szablonu (zgodnego ze stosowaną w komunikacji elektronicznej formą XML).

Dane w formie JPK dzielimy na:

1. Przekazywane bez żądania organu podatkowego za okresy miesięczne do 25-go dnia miesiąca następnego.

JPK_VAT - ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  - za średnich i małych przedsiębiorców nasza kancelria wysyła pliki od 1.01.2017r., a za wszystkich pozostałych rozpocznie wysyłanie od 1.01.2018r.

 2. Przekazywane na żądanie organu podatkowego w całości lub w części za okresy wskazane przez urząd za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych od 1.07.2018r.

JPK_KR – księgi rachunkowe 

JPK_PKPIR - podatkowa księga przychodów i rozchodów 

JPK_EWP - ewidencja przychodów 

JPK_WB - wyciąg bankowy 

JPK_MAG - magazyn (przyjęcia z zewnątrz, wydania na zewnątrz, rozchód wewnętrzny i przesunięcia międzymagazynowe) 

JPK_FA – dane na fakturach (wykaz każdej pozycji na fakturze)

 Jako biuro rachunkowe posiadamy odpowiednie oprogramowanie, które jest na bieżąco aktualizowane i jesteśmy przygotowani do obsługi obowiązków związanych z plikami:

- JPK_VAT,

- JPK_KR,

- JPK_PKPIR,

- JPK_EWP

 Zalecamy kontakt z Państwa bankiem/bankami w celu potwierdzenia, że wygenerowanie pliku będzie możliwe z poziomu bankowości elektronicznej):

- JPK_WB

 Zalecamy kontakt z Państwa dostawcą/dostawcami oprogramowania w celu potwierdzenia, że przewidziana jest obsługa następujących plików:

- JPK_MAG

- JPK_FA

 Wprowadzenie standardu JPK wymaga zmian w oprogramowaniu finansowo-księgowym Państwa firmy. Niezależnie od tego, czy jest to system księgowy, czy magazynowy, czy do fakturowania, musi on posiadać możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na potrzeby organów podatkowych. Plik musi być zgodny z formatem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów.

 

Status podmiotu Przekazywanie danych w formie JPK
w zakresie ewidencji VAT (bez żądania organu podatkowego) za okresy miesięczne (do 25. dnia miesiąca następnego) dla wszystkich struktur JPK (na żądanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej)
średni przedsiębiorca 01.01.2017 r. 01.07.2018 r.
mały przedsiębiorca 01.01.2017 r. 01.07.2018 r.
mikro przedsiębiorca 01.01.2018 r. 01.07.2018 r.


Powrót do wpisów →