Kwalifikacje

HTML Template

Kancelaria Biegłych Rewidentów Audyt2Biznes Sp. z o.o. powstała w roku 2008. Kancelaria zatrudnia: biegłych rewidentów, specjalistów i konsultantów posiadających doświadczenie wynikające z pracy w rachunkowości, finansach i podatkach. Biuro księgowe Audyt2Biznes oferuje wieloletnie doświadczenie, wysokiej jakości standardy w obsłudze klienta, dogłębną znajomość przepisów podatkowych i rachunkowych.

Aneta Gawron Gawrońska - Prezes Zarządu

Aneta Gawron-Gawrońska - Prezes Zarządu,

Biegły Rewident nr 11364

Absolwentka wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Finanse i Bankowość. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości Zarządczej.
Doświadczenie zdobyła pracując na stanowiskach głównego księgowego i dyrektora finansowego w przedsiębiorstwach o różnych profilach działalności.
Specjalizuje się w strategiach podatkowych (optymalizacja) i rozliczeniach transgranicznych.
Wpisana na listę Biegłych Rewidentów w 2008 roku, czynnie wykonuje zawód przeprowadzając badania sprawozdań finansowych oraz sprawdzając poprawność ksiąg rachunkowych.

 

Adam Maron

Adam Maron - Kierownik działu rachunkowości

Biegły Rewident nr 13000

Absolwent wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Rachunkowości i Zarządzania Finansami, oraz wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie Ekonometrii.
Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Specjalista ds. dużych i średnich spółek z kapitałem zagranicznym, oraz ds. kadr i płac.
Opracowuje opinie i ekspertyzy z zakresu podatków i rachunkowości. Czynnie wykonuje zawód biegłego rewidenta.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
Obsługuje oprogramowanie Symfonia, CDN Optima i XL, systemu SAP One.

Kamila Mchitarian

Kamila Mchitarian - samodzielna księgowa

Absolwentka wydziału Zarządzania UŁ na kierunku Rachunkowość i Zarządzanie Finansami.
Ukończyła szkolenie w Stowarzyszeniu Księgowych z zakresu księgowości dla bilansistów i głównych księgowych.
Posiada certyfikat Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Specjalista ds. średnich firm i spółek z kapitałem zagranicznym.
Obsługuje oprogramowanie Symfonia, Enova, CDN Optima i XL.

 
Sylwia Bartoszczyk

Sylwia Bartoszczyk - samodzielna księgowa

Absolwentka wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja Finanse Międzynarodowe.
Ukończyła szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych z zakresu księgowości dla bilansistów i głównych księgowych.
Specjalista ds. spółek z kapitałem zagranicznym.
Biegle posługuje się językiem angielskim.
Obsługuje oprogramowanie Symfonia, CDN Optima.

  Piotr Ułański - księgowy

Absolwent wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ na kierunku Finanse i rachunkowość, specjalizacje: zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz finanse i rachunkowość MSP.

Ukończył szkolenie samodzielnego księgowego na księgach handlowych I i II stopnia w Centrum Szkolenia Księgowych w Łodzi.

Specjalista ds. średnich i małych spółek oraz ewidencji KPIR.

Obsługuje oprogramowanie CDN Optima.

 

Katarzyna Frątczak - księgowa

Absolwentka wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalizacje strategie podatkowe oraz finanse i rachunkowość małych i średnich przedsiębiorstw. Ukończyła szkolenia w Stowarzyszeniu Księgowych w zakresie rachunkowości dla księgowych -bilansistów.

Przygotowuje się do egzaminu na doradcę podatkowego.

Specjalista ds. średnich i małych spółek oraz ewidencji KPIR.

Obsługuje oprogramowanie Symfonia, CDN Optima.

  Norbert Zasada – asystent księgowego

Absolwent wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ na kierunku Ekonomia.

Podczas trwania studiów poszerzał swoją wiedzę z zakresu księgowości oraz kadr i płac, poprzez uczestnictwo w różnego typu kołach zainteresowań oraz kursach i szkoleniach organizowanych przez Uniwersytet Łódzki.

Specjalista ds. ewidencji KPIR oraz kadr i płac.

Obsługuje program Symfonia, Płatnik, CDN Optima.