KontaktFormularz kontaktowy

Informacje kontaktowe


Audyt2Biznes Sp. z o.o.
Łąkowa 7a bud. D lok.201/203
Łódź 90-562
pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00

Tel. (+48) 506 131 545 – Prezes Zarządu
Tel. (+48) 601 517 802
Tel. (+48) 536 259 074
Email: biuro@audyt2b.pl

Dane formalne:
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
Sąd Gospodarczy, XX Wydział KRS
KRS 0000303328
NIP 725-19-67-973,
Regon 100492448,
kapitał zakładowy 62.000,00 zł

Administratorem Twoich danych osobowych stanie się Audyt2Biznes Sp. z o.o. ,ul. Łąkowa 7a bud. D lok.201/203, 90-562 Łódź. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Szanujmy Twoją prywatność – Twoje dane nie będą przekazywane do innych podmiotów, za wyjątkiem podmiotu obsługującego niniejszy formularz oraz naszą pocztę e-mail. W każdym czasie możesz się również zwrócić do Kancelarii z żądaniem sprostowania, usunięcia swoich danych, sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia do innego podmiotu lub ograniczenia ich przetwarzania – wystarczy, że napiszesz wiadomość na adres: biuro@audyt2b.pl Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia ogólnego o przetwarzaniu danych osobowych (RODO). Jeżeli według Ciebie Twoje dane są przetwarzane nieprawidłowo, masz prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.