Wycena badania sprawozdania finansowegoformularz Badania Bilansuwersja do pobrania

Powyższy plik można wydrukować i po wypełnieniu przesłać do nas faksem.

Formularz on-line

Dane finansowe


Dane finansowe Rok poprzedni (tys. zł) Rok bieżący (prognoza)
(tys. zł)

Aktywa trwałe

Kapitał własny

Suma bilansowa

Przychody ze sprzedaży

Pozstałe przychody operacyjne

Przychody finansowe

Wynik finansowy netto

Liczba zatrudnionych ogółem