2 dni opieki na dziecko może być zamieninone na godziny


Od 2016 roku zmianie ulega sposób rozliczenia 2 dni opieki dla rodzica wychowującego dziecko w wieku do 14 roku życia. Przypominamy, że ilość dni nie jest uzależniona od momentu zatrudnienia, ale pracownik składa oświadczenie, że drugi rodzic nie wykorzystał w danym roku dni opieki na dziecko w swoim zakładzie pracy.
W roku kalendarzowym przysługują 2 dni niezależnie od ilości dzieci  (najmłodsze dziecko musi mieć poniżej 14 lat), niewykorzystane dni nie przechodzą na kolejny rok.

Więcej informacji o sposobie rozliczenia godzinowego opieki nad dzieckiem od 2016 roku można znależć tutaj.Czytaj dalej →

Zmiany w umowach o pracę w 2016 r.


Informujemy, że od 22.02.2016 r. zmianie ulegną przepisy regulujące rodzaje umów o pracę. Szczególnie wiele zmian dotyczy umowy o pracę na czas określony.

  1. Łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony nie będzie mógł przekraczać 33 miesięcy. Dopuszczalne będzie zawarcie 3 umów na czas określony.
  2. Nie będzie możliwe aneksowanie czasu trwania umowy na czas określony. Uzgodnienie między stronami w trakcie trwania umowy na czas określony, dłuższego okresu jej obowiązywania, będzie równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy na czas określony.
  3. Jeśli zatrudnienie na czas określony przekroczy 33 miesiące lub zostanie zawarta czwarta umowa na czas określony,...

Czytaj dalej →

Dofinansowanie miejsca pracy dla pracowników niepełnosprawnych


Wielu pracodawców nie wie, że zatrudniając osoby niepełnosprawne można częsciowo sfinansować koszt wynagrodzenia oraz składek ZUS.

O tym kto i na jakich warunkach może otrzymać dofinansowanie, piszemy poniżej:

Warunki, które musi spełniać pracodawca, by dostać dofinansowanie:

  1. zgłosić tych pracowników do PFRON i wysłać dokumenty zgłoszeniowe, czyli wnioski INF-D-P dla każdego pracownika z osobna
  2. ponieść koszty płacy za każdego niepełnosprawnego pracownika, aby później dostać dofinansowanie. Musi zatem wypłacić pracownikowi wynagrodzenie: albo na jego konto bankowe, albo przekazem pocztowym
  3. wysłać wniosek do 25. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, za które pracodawca wypłacił...

Czytaj dalej →

Nowe zasady odliczania VAT


Od 1 kwietnia 2014 r. obowiązują nowe zasady odliczania VAT od wydatków związanych z zakupem oraz wykorzystywaniem samochodów w działalności gospodarczej.

Pojazdy samochodowe

Od 1 kwietnia 2014 r. wszelkie ograniczenia w odliczaniu VAT będą dotyczyły wszystkich pojazdów samochodowych. Art. 2 pkt. 34 ustawy o VAT definiuje je jako pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony.

Ograniczenie w odliczaniu VAT

Od 1 kwietnia 2014 r. co do zasady, każdy pojazd samochodowy będzie uznawany za wykorzystywany zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych...

Czytaj dalej →